تاسیسات برقی

ارائه نقشه‌های دقیق تاسیسات برقی و طراح هایی نوآورانه برای روشنایی فضای ساختمان

نقشه‌های برق

نقشه‌های دقیق و چیدمان‌های برق برای نورپردازی، توزیع برق و تجهیزات برقی

طراحی نورپردازی

طراحی خلاقانه نورپردازی به منظور افزایش زیبایی و کارایی فضاها درون و بیرون ساختمان

محاسبه بار برقی

محاسبات دقیق بار برقی برای اطمینان از اندازه مناسب تجهیزات و سیستم‌های برقی

راهکارهای ایمنی برق

پیاده‌سازی تدابیر و استانداردها برای اطمینان از اجرای ایمن سیستم‌های برقی

تاسیسات مکانیکی

طراحی سیستم‌های کارآمد برای ایجاد محیط داخلی راحت به همراه مدیریت موثر انرژی در پروژه‌های ساختمانی

سیستم‌های HVAC

طراحی سیستم‌های ایمنی، انتقال حرارت، تهویه و هوای مطبوع برای ایجاد محیطی راحت

طراحی سیستم لوله‌کشی و بهداشت

برنامه‌ریزی و طراحی سیستم‌های لوله‌کشی و بهداشتی، به صورتی بسیار کارآمد

سیستم‌های حفاظت از حریق

پیاده‌سازی سیستم‌های پیشرفته حفاظت از حریق به منظور ایمنی ساکنین و اموال

راهکارهای کارآمدی انرژی

ارائه راهکارهای کارآمد انرژی برای کاهش آثار محیطی ساختمان و هزینه‌های عملیاتی